Name Cypryjskie Centrum Wydajności
Address Kallipoleos Avenue, 77, 2100
Nicosia - Cyprus
Phone Number +35722806000
Fax +35722376872
E-mail info@kepa.mlsi.gov.cy
Web Site www.mlsi.gov.cy/kepa
Contact Person (name/surname) Giannakis Ioannou