uclanLOGO

Το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire (UCLan) αποτελείται από τέσσερα κολλέγια και 16 ακαδημαϊκές σχολές, τα οποία υποστηρίζονται από επαγγελματικές και διοικητικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ως πανεπιστήμιο:-Εκτιμούμε και ασκούμε την ισότητα των ευκαιριών, τη διαφάνεια και την ανοχή. Αγωνιζόμαστε για την αριστεία σε ότι κάνουμε : τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή. Εργαζόμαστε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, την Κοινωνία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Ενθαρρύνουμε και προωθούμε την έρευνα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Το κέντρο για τη διαχείριση απόβλητων ιδρύθηκε το 2002 για να δώσει το έναυσμα για την υπάρχουσα περιβαλλοντική έρευνα και την παροχή συμβουλών και μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire. Η έδρα του Κέντρου είναι μέσα στο κολέγιο της επιστήμης και τεχνολογίας στο πλαίσιο της σχολής της Ιατροδικαστικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Δεσμευόμαστε ενεργά στη διεξαγωγή έρευνας παγκόσμιας κλάσης. Παράλληλα με αυτό αναπτύξαμε επίσης μια σειρά από μαθήματα τα οποία εξετάζουν τις ελλείψεις των ισχυουσών διατάξεων κατάρτισης για μια σειρά από διαφορετικές ανάγκες στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποβλήτων.

LCRN_cmyk

Σχετικά με εμάς

Το Κοινοτικό Δίκτυο Πόρων του Λονδίνου (LCRN) είναι μια φιλανθρωπική πρωτοποριακή οργάνωση με λύσεις σχετικά με την πρόκληση των αποβλήτων του Λονδίνου . Βοηθάμε οργανισμούς να συμπεριλάβουν τις κοινότητες στην επαναχρησιμοποίηση, τη μείωση, ανακύκλωση και ανακατανομή πόρων – για το μέγιστο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Εργαζόμαστε εξ ονόματος του πρωτοπόρου δικτύου του Λονδίνου με πρωτοβουλίες σχετικά με την πρόληψη, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Το δίκτυο αυτό έχει μοναδική εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τη συμπεριφορά γύρω από την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Το όραμά μας είναι να γίνει το Λονδίνο μια από τις πιο αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμες πόλεις σχετικά με τους πόρους. Στόχος μας είναι να κάνουμε το Λονδίνο ένα μέρος όπου όλες οι κοινότητες να αναλάβουν τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανακατανομή πόρων.

 

Αποστολή μας είναι να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει τους Λονδρέζους για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανακατανομή των πόρων, για μέγιστο

κοινοτικό και περιβαλλοντικό όφελος. Επιτυγχάνουμε την αποστολή μας ενεργώντας ως ο κορυφαίος πρωταθλητής, συνδετήρας, καταλύτης του Λονδίνου βασισμένος στις κοινοτικές πρωτοβουλίες σχετικά με την πρόληψη, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Εργαζόμαστε επίσης για την εκτροπή των επαναχρησιμοποιήσιμων αντικείμενων από την υγειονομική ταφή και αποτέφρωση τη δημιουργία συνεργατικών και αποτελεσματικών λύσεων στους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς τομείς. Το London Re-use Limited εργάζεται για την πρόληψη των αποβλήτων στην πρωτεύουσα. Επιτυγχάνουμε αυτό το στόχο με την επαναδρομολόγηση επίπλων και άλλων ογκωδών αντικείμενων από τη ροή αποβλήτων στην επαναχρησιμοποίηση τους. Επιπλέον έχουμε θεσπίσει και συντονίσει το δίκτυο του Λονδίνου για την επαναχρησιμοποίηση που αποτελείται από τους ομοϊδεάτες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί να αυξήσουν την αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων . Στο Λονδίνο έχουμε δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης.

 

Ιστορική αναδρομή

 

Το London Re-use Limited ιδρύθηκε από το Κοινοτικό Δίκτυο Πόρων του Λονδίνου (LCRN) το 2010 αφότου έλαβε χρηματοδότηση από το συμβούλιο αποβλήτων και ανακύκλωσης του Λονδίνου.

wamitab logo

Ο WAMITAB είναι ένας οργανισμός απονομής προσόντων για όσους εργάζονται στον τομέα του καθαρισμού, όπως πλύση-σάρωση δρόμων, διαχείριση των πόρων ,της ανακύκλωσης, από τη λειτουργία στο επίπεδο διαχείρισης.

Δεδομένου ότι ιδρύθηκε το 1989, ο WAMITAB εξελίχθηκε σε συνάρτηση με τη σύγκλιση μεταξύ των τομέων με σαφή εστίαση στην προώθηση και την υποστήριξη της περιβαλλοντικής αειφορίας. Με πάνω από 120 κατευθύνσεις προσόντων και 70 κέντρα πιστοποίησης της ποιότητας ο WAMITAB έχει ένα δίκτυο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του προσωπικού.

Συνεργαζόμαστε άμεσα με τους ηγέτες της βιομηχανίας για να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της βιομηχανίας και να παρέχουμε στα άτομα τις σωστές δεξιότητες ανάλογα με τους χώρους εργασίας. Οι αξίες μας υποστηρίζονται από την επιθυμία κάθε άτομο να έχει την ευκαιρία να μάθει. Με την πιστοποίηση του εργατικού δυναμικού, στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε την κουλτούρα της ασφάλειας και της εξέλιξης ώστε η βιομηχανία να καταστεί ελκυστικότερη ως επιλογή καριέρας. Είμαστε ένας αφιλοκερδής οργανισμός αφιερωμένος στην υποστήριξη της τεχνικής επάρκειας της βιομηχανίας μέσω ρυθμιζόμενων προγραμμάτων και διαπίστευσης των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.