LOGO_INTERCOLLEGE_ CURRENT

Το Intercollege

είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά κολέγια στην Κύπρο, το οποίο από την έναρξή του το 1989 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε φοιτητές. Το Intercollege προσφέρει προγράμματα στις Επισιτιστικές Τέχνες, στην Αισθητική, στην Τεχνολογία Υπολογιστών, στην Πληροφορική, στην Ηλεκτρολογική και Μηχανική Τεχνολογία, στην Μηχανική Αυτοκινήτου κλπ., οδηγώντας στην απόκτηση Διπλώματος (προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης) ή Πτυχίου.

Το Intercollege ήταν το πρώτο επαγγελματικό κολέγιο στην Κύπρο το οποίο ανέπτυξε τεχνικά προγράμματα σπουδών στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, και πιο πρόσφατα στον τομέα των Αέριων και Καυσίμων και Μηχανικής Αυτοκινήτου. Επιπλέον, το Κολέγιο παρέχει άρτιες εγκαταστάσεις και καλά εξοπλισμένα εργαστήρια, προκειμένου να προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα προγράμματα σπουδών του Intercollege ακολουθούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην  ΕΕΚ, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την πρακτική εμπειρία μέσα από εξειδικευμένες εργαστηριακές εργασίες και εφαρμοσμένη πρακτική.

Όλα τα πιο πάνω συμβάλλουν στο όραμα του Intercollege για το μέλλον και εμπεριέχονται στο σύνθημα μας «Αριστεία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση".

CPC KEPA Logo Engl 18_5_12

Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώθηκε σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του κράτους, για την όσο πιο ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή της χώρας μας στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του ΚΕΠΑ είναι;:

 • Παροχή επιστημονικής και διοικητικής στήριξης στο Συμβούλιο Παραγωγικότητας.
 • Διαχείριση της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας.
 • Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Διαχείριση έργων και σχεδίων που υλοποιούνται με κοινοτικά κονδύλια ή με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και Διεθνείς Δραστηριότητες
 • Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη.
 • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.
 • Παροχή υπηρεσιών στήριξης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Το ΚΕΠΑ διαθέτει προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, περιλαμβανομένων του σχεδιασμού, της οργάνωσης του συντονισμού και της υλοποίησης τέτοιων έργων.

logo CCCI KEBE-eng

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι ένας ιδιωτικός εταιρικός οργανισμός που λειτουργεί κάτω από ειδική νομοθεσία και είναι οικονομικά ανεξάρτητο, χωρίς καμία επιρροή από το κράτος. Το Επιμελητήριο χρηματοδοτείτε από τις συνδρομές των μελών του και μέσο εισοδήματος που παράγεται από αριθμό υπηρεσιών που προσφέρει.

Το ΚΕΒΕ είναι μια ένωση Κυπρίων επιχειρηματιών, τα συμφέροντα των οποίων προωθεί με την υποβολή θέσεων των μελών προς την κυβέρνηση και την βουλή επί των θεμάτων που τους απασχολούν, ενώ μέσο της συμμετοχής των μελών σε διάφορα σώματα και συνδέσμους, επισημαίνει και προωθεί τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1927 και το 1963, μια νέα δομή είχε υιοθετηθεί, η οποία παραμένει σε λειτουργία μέχρι σήμερα,  υπό την ονομασία ''Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο''. Το ΚΕΒΕ είναι η ομοσπονδία των τοπικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας που λειτουργούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο. Τα τοπικά ΕΕΒ έχουν γεωγραφική κάλυψη στις αντίστοιχες επαρχίες. Το Επιμελητήριο Λευκωσίας καλύπτει επίσης τις περιοχές Κερύνειας και Μόρφου.

Τα μέλη του ΚΕΒΕ υπερβαίνουν τις 8,000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχει συνεργασία με περισσότερους από 140 Επαγγελματικούς Συνδέσμους από τον τομέα του εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών.

Ο βασικός στόχος του ΚΕΒΕ  είναι να διαφυλάσσει και να αναπτύσσει σταθερά την Κυπριακή Οικονομία για να βελτιώνει συνεχώς το βιοτικό επίπεδο και την ευμάρεια του λαού της Κύπρου.

Αυτός ο στόχος περιγράφει και καθορίζει την πολιτική του ΚΕΒΕ και τις ενέργειες του, που στοχεύουν στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τα μέλη του, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:

 • Προώθηση των συμφερόντων της επιχειρηματικής οικογένειας, μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο συμφερόντων της Κύπρου και της ευμάρειας του λαού της.
 • Ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας ενώ διασφαλίζει και προωθεί ταυτόχρονα, τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του οικονομικού συστήματος στην Κύπρο.
 • Να είναι μπροστά στις οικονομικές εξελίξεις και να μεγιστοποιεί την συνεισφορά τις επιχειρηματικής κοινότητας στην πρόοδο της χώρας.
 • Συνεισφορά προς την συνεχή και ισοζυγισμένη ανάπτυξη της χώρας, μέσα στο πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.